[giaban]Thỏa thuận tỷ[/giaban]

[loai]Cần bán gấp giá rẻ[/loai]

[hot]Hot[/hot]

[vitri] Phường Gia Thụy , quận Long Biên ,Hà Nội[/vitri]

[phongngu]3[/phongngu]

[phongtam]3[/phongtam]

[dientich]Trên 70m2[/dientich]

[mota]
Quận huyện: Long Biên ( Long Bien )
Kiểu dự án: Chung cư cao cấp
Chủ đầu tư: Tư nhân
Loại hình đầu tư:  có vị trí thuận lợi, gần chợ , trường học
[/mota]

[tongquan]
  • Bán nhà chung cư cao cấp phường Gia Thụy ( Gia Thuy), Hà Nội chính chủ 
[/tongquan]
[bando]https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d14894.279417754458!2d105.87785525329313!3d21.049890475788068!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x3135a9780c24ee9b%3A0x9b6eb75e994181e8!2zR2lhIFRo4buleSwgTG9uZyBCacOqbiwgSMOgIE7hu5lpLCBWaeG7h3QgTmFt!5e0!3m2!1svi!2s!4v1635291167787!5m2!1svi!2s[/bando]

[video]https://www.youtube.com/embed/WzIgmpS98Nk " [/video]

[xem360]Lalalalalala[/xem360]

0337778889